Godkendelse af Energinet.dks anmeldelse af netarif for forbrugstilslutning på 132/150 kV

I sagen tages stilling til godkendelse af Energinet.dk’s ansøgning om metodegodkendelse af en ny 132/150 kV-nettarif.

Energinet.dk har den 8. december 2014 anmeldt den nye 132/150 kV-nettarif (forbrugstarif), der skal gælde for de el-forbrugere, som er tilsluttet 132/150 kV-transmissionsnettet, jf. EFL’s § 73 a, stk. 1. Anmeldelsen er vedlagt som bilag 1. Energinet.dk vil indføre den nye tarif med virkning fra 1. januar 2015. Det betyder samtidig, at den tidligere ordning med en såkaldt ”transformerrabat” afskaffes med udgangen af 2014. 14/12879