Godkendelse af Energinet.dks detailmarkedsforskrifter (Engrosmodellen m.m..)

Som følge af engrosmodellen og indførelsen af leveringspligt til afløsning af forsyningspligten har Energinet.dk revideret sine markeds- og målerforskrifter for adgang til datahubben på detailmarkedsniveau.

Forskrifterne er den 1. oktober 2014 anmeldt til Energitilsynet, mens vilkår for betaling af ydelser og sikkerhedsstillelse er anmeldt den 16. oktober 2014. Energitilsynet skal føre tilsyn med indholdet af forskrifterne.

  • 14/10475
  • 14/10476
  • 14/10477
  • 14/10478
  • 14/10479
  • 14/11716
  • 15/00115