Godkendelse af Energinet.dks metode i detailmarkedssforskrifterne (engrosmodellen m.m.)

Som følge af engrosmodellen og indførelsen af leveringspligt til afløsning af forsyningspligten har Energinet.dk revideret metoderne i sine markeds- og målerforskrifter for adgang til datahubben på detailmarkedsniveau. (H1 og H3)

Metoderne, dvs. ekstrakt af de bestemmelser i forskrifterne, som Energinet.dk vurderer er en metode, blev anmeldt til Energitilsynet den 5. september 2014. 14/10476, 14/10478 15/00115