Godkendelse af Energinet.dks metode vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug

Sekretariatet for Energitilsynet (”SET”) 1. godkender på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering Energinet.dk’s anmeldte metode vedrørende fremsendelse af data om produktion og forbrug i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”) artikel 9, stk. 6, litra c samt elforsyningslovens § 73a.

Den anmeldte metode vedrører alle elproducenter, balanceansvarlige,DSO’er/netselskaber og storforbrugeres fremsendelse af data om produktion og forbrug til Energinet.dk og fastsætter, hvilke produktionsenheder og systembelastende enheder, der er forpligtede til at afgive data til deres respektive TSO med henblik på kapacitetsberegning. 16/07467