Godkendelse af Energinet.dks metoder vedr. "Vilkår for adgang til og brug af datahubben - tredjepart"

Energitilsynet har godkendt i alt 4 metoder, som Energinet.dk har anmeldt i ”Vilkår for adgang til og brug af datahubben – tredjepart”. 

Metoderne handler om vilkår for tredjeparters adgang til og brug af datahubben, herunder krav for optagelse som tredjepart, datakvalitet, krav til behandlingen af oplysninger, pligt til at informere og ophør af vilkår. 16/00932