Godkendelse af Energinets ændringsanmodning om regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Nordic

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets ændringsanmodning vedrørende forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Nordic

Dermed kan Energinet skifte fra fysiske til finansielle transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen.

Forsyningstilsynet godkender hermed Energinets anmodning af 24. august 2018 om en ændring af metoden for regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder for kapacitetsberegningsregion Nordic, jf. artikel 31 og artikel 4, stk. 12, i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling (FCA). 18/15519