Godkendelse af Energinets anmeldelse af antagelser og metoder for en cost-benefit-analyse (”cba-metoden”) for de synkrone områder Kontinentaleuropa og Norden

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af antagelser og metoder for en cost-benefit-analyse for de synkrone områder Kontinentaleuropa og Norden jf. Kommissionens forordning (eu) forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 156, stk. 11

Cost-benefit-analysen udføres med henblik på at vurdere den periode, der er nødvendigt, for at enheder eller grupper, der leverer FCR, som har begrænsede energibeholdninger, kan forblive tilgængelige i alarmtilstand.

Senest 12 måneder efter godkendelse af CBA-metoden hos alle de regulerende myndigheder i hhv. CE og Norden, indgiver TSO'erne resultaterne af deres cost-benefit-analyse til de berørte regulerende myndigheder med forslag til en periode, der ikke må være længere end 30 minutter eller kortere end 15 minutter.