Godkendelse af Energinets anmeldelse af yderligere egenskaber for FCR i synkronområdet Norden

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet Elsystemansvar A/S anmeldelse af yderligere egenskaber for FCR i synkronområdet Norden.

Energinet Elsystemansvar A/S har anmeldt metode for yderligere egenskaber til FCR i synkronområdet Norden, i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 154, stk. 2.

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. iii).

Energinet Elsystemansvar A/S anmeldte den 29. juni 2020 metode for yderligere egenskaber for FCR i synkronområdet Norden.

Den anmeldte metode er en opdatering af den tidligere godkendte metode for yderligere egenskaber for FCR-reserven i synkronområdet Norden, som Forsyningstilsynet har godkendt den 16. juli 2019.

Opdateringen består i, at metoden anmeldt den 29. juni 2020 fastsætter krav til FCR-D reserven i nedadgående retning, i forbindelse med at sikre, at de nordiske TSO’er opfylder krav fastsat i SO GL artikel 153, stk. 2. I medfør af SO GL artikel 153, stk. 2, skal TSO’erne i hvert synkronområde fastsætte krav til både den opadgående og nedadgående FCR-reserve.