Godkendelse af Energinets anmeldelse vedrørende koordineret belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Nordic jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 35

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af kapacitetsberegningsregion Nordics forslag til koordineret belastningsomfordeling og modkøb. 

Metoden indebærer, at nordiske TSO’er skal samarbejde med den ansvarlige for den koordinerede kapacitetsberegning i Norden vedr. modkøb og belastningsomfordeling. 18/18799