Godkendelse af Energinets anmeldte metoder i forskrift D1, F1, H1, H2, H3 OG I

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinets anmeldte metoder i en række markeds- og måleforskrifter (forskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I).

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinets anmeldte metoder i en række markeds- og måleforskrifter (forskrift D1, F1, H1, H2, H3 og I).  

Energinet har anmeldt metoderne den 13. juli og 9. august 2017 som led i en evaluering af Engrosmodellen, der blev indført i 2016. 

Metoderne handler bl.a. om identifikation ved adgang til DataHub, tidsfrister for indsendelse af oplysninger til DataHub, saldoafregning, skift af afregningsform og opdatering af stamdata, mulighed for flere aktører i en juridisk virksomhed, afregning af engrosydelser og validering af fiktive CVR-nr. og CPR-nr. i DataHub ved leverandørskifte og tilflytning. 18/05925