Godkendelse af Energinets forslag om områdeoverskridende risikoafdækning

Energitilsynet har godkendt Energinets forslag vedrørende mulighed for områdeoverskridende risikoafdækning i elmarkedet

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag vedrørende mulighed for områdeoverskridende risikoafdækning i elmarkedet.

Forslaget er en udmøntning af sidste års Sekretariatsbeslutning af 17. maj 2017, se  Muligheder for områdeoverskridende risikoafdækning i elmarkedet 

18/06607

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018