Godkendelse af Energinets forslag til finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende godkendelse af Energinets anmeldte metode for finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet i medfør af Elforsyningsloven § 73 A

Forslaget indebærer, at Energinet i samarbejde med den nederlandske TSO, TenneT, vil få mulighed for at udbyde finansielle transmissionsrettigheder på Cobrakablet til gavn for prisafdækningsmulighederne i det danske elmarked. 18/09724