Godkendelse af Energinets forslag til generelle krav, jf. HVDC

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende de af Energinet anmeldte generelle tilslutningskrav, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1447 af 26. august 2016 om fastsættelse af netregler om tilslutning af transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg.

Energinet har den 28. september 2018 anmeldt forslag om generelle tilslutningskrav for nye transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg i henhold til art. 5, stk. 4, i HVDC-forordningen.

Energinet har anmeldt forslaget i sin egenskab som Transmissionssystemoperatør (TSO). Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger af DCC artikel 5, stk. 1, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende forslaget og, at der skal træffes afgørelse senest 6 måneder efter anmeldelsen.

De generelle krav fra Energinet vil alene komme til at gælde for nye transmissionssystemer med højspændingsjævnstrøm og nye jævnstrømsforbundne elproducerende anlæg. Det præcise anvendelsesområde findes i DCC art. 3 og 4.

Kravene finder anvendelse fra offentliggørelsen d. 16. oktober 2019.

Forsyningstilsynets afgørelse og tilhørende bilag kan findes under 'Hent fil'.