Godkendelse af Energinets forslag til regionalt anneks for harmoniserede tildelingsregler for CCR Hansa

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende godkendelse af Energinets anmeldte opdaterede regionale anneks for harmoniserede tildelingsregler for CCR Hansa i medfør af artikel 4, stk. 7, litra e) i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling

Forslaget indebærer, at Energinet i samarbejde med den nederlandske TSO, TenneT, etablerer et loft over kompensation på transmissionsrettigheder på Cobra-kablet i tråd med de vilkår, der gælder på DK1-DE og DK2-DE budområdegrænserne.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes under 'Hent fil'.