Godkendelse af Energinets forslag til Shadow Allocation Rules

Energitilsynet godkender Energinets forslag, der fastsætter betingelser og vilkår for allokering af fysiske transmissionsrettigheder 

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til Shadow Allocation Rules. Shadow Allocation Rules fastsætter betingelser og vilkår for allokering af fysiske transmissionsrettigheder ved eksplicit allokering i tilfældet af fallback for day-ahead markedet. 18/06402

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018