Godkendelse af Energinets metode for reguleret pris for systemydelser

Forsyningstilsynet har godkendt Energinets metode for fastsættelse af reguleret pris til anvendelse i de tilfælde, hvor der kun er en bydende ved Energinets markedsbaserede udbud ved anskaffelse af energi og andre ydelser til opretholdelse af elforsyningssikkerheden.

Energinet køber systemydelser, som er nødvendige for at sikre stabil og sikker drift af elsystemet. Hvis der kun er én virksomhed, der tilbyder ydelser til opretholdelse af det fastsatte niveau for elforsyningssikkerhed, skal Energinet anvende regulerede priser til betaling for ydelser, og Energinet skal udarbejde en metode for beregning af reguleret pris ved manglende konkurrence. Metoden skal godkendes af Forsyningstilsynet.

Afgørelsen og de tilhørende bilag kan hentes ned til højre her på siden.