Godkendelse af Energinets vilkår og betingelser for leverandører af balanceydelser

Forsyningstilsynets godkendelse af Energinets vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører kan findes her.

I el-systemet skal der altid være balance mellem el-produktion og elforbrug. I praksis vil den planlagte produktion og forbruget imidlertid altid afvige fra den faktiske produktion og det faktiske forbrug. Det sker bl.a. som følge af udfald af produktionsanlæg og net eller ændringer i forbruget. Den ubalance, der opstår i det såkaldte driftsøjeblik, håndteres af nogle særligt godkendte markedsaktører, der i lovgivningen er defineret som enten leverandører af balanceringstjenester eller balanceansvarlige aktører. De pågældende markedsaktører skal godkendes af Energinet. Det sker på baggrund af nogle grundlæggende vilkår og betingelser, som skal beskrives af Energinet og godkendes af Forsyningstilsynet.

Forsyningstilsynets godkendelse af Energinets vilkår og betingelser for leverandører af balanceringstjenester og balanceansvarlige aktører kan findes her under 'Hent fil'.