Godkendelse af EPEX Spots forslag til ID produkter jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 53

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af EPEX Spots anmeldelse af forslag til produkter, der kan handles på intraday el-markedet, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 53.

17/02667