Godkendelse af fælles anmeldelse om de centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af de europæiske TSO’ers fælles forslag til centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med dataudveksling (KORRR), jf. SO GL art. 40, stk. 6.

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af de europæiske TSO’ers fælles forslag til centrale organisatoriske krav, roller og ansvarsområder i forbindelse med dataudveksling (KORRR), jf. SO GL art. 40, stk. 6.

Forslaget fastlægger de grundlæggende forudsætninger for dataudveksling af strukturelle-, planlagte-, og realtidsdata for anlæg og netelementer mellem TSO’er, DSO’er og BNB’er i EU, for at sikre TSO’en adgang til data til brug for driftssikkerhedsplanlægning og drift i (næsten) realtid. 18/17983 og 18/09551