Godkendelse af fælles regler for afregning af tilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne TSO’er

Forsyningstilsynet (FSTS) har i denne sag taget stilling til, om Energinets anmeldelse af 26. marts 2020 af et forslag til fælles regler for afregning af tilsigtede udvekslinger af energi mellem asynkront forbundne transmissionssystemoperatører (TSO’er) kan godkendes efter Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EBGL).

Energinets anmeldelse er et led i et samlet forslag, der er udarbejdet af TSO’erne i de EU- og EØS-lande, der omfatter størsteparten af Nord- og Nordvesteuropa, og som er asynkront forbundne.

For Energinets vedkommende udgør det danske budområde Vestdanmark (DK1) en del af det kontinentaleuropæiske synkronområde, mens det danske budområde Østdanmark (DK2) udgør en del af nordiske synkronområde. Dette indebærer, at Energinet er asynkront forbundet via de interconnectorer, der forløber mellem DK1 og det nordiske synkronområde, henholdsvis mellem DK2 og det kontinentaleuropæiske synkronområde.

De berørte TSO’ers fælles forslag, der er udviklet på baggrund af kravene ifølge EBGL, definerer og afgrænser to grundtyper af tilsigtede udvekslinger af energi:

  • Tilsigtede udvekslinger af energi som følge af frekvenskontrolprocessen for aktiv effekt for synkrone områder.
  • Tilsigtede udvekslinger af energi som følge af rampingbegrænsninger for aktiv effekt for synkrone områder.

FSTS har vurderet, at det anmeldte forslag indeholder de præciseringer af kriterierne for TSO’ernes indbyrdes afregninger, alt efter om der er tale om tilsigtede udvekslinger som følge af frekvenskontrolprocessen eller som følge af rampingbegrænsninger, som er påkrævet efter EBGL.

FSTS har endvidere vurderet, at forslaget opfylder de generelle krav i EBGL for afregning mellem TSO’er for udvekslinger af energi. FSTS har desuden vurderet, at forslaget er i overensstemmelse med formålene med EBGL.

FSTS har på baggrund af denne vurdering fundet, at Energinets anmeldte metode kan godkendes.

Afgørelsen og tilhørende bilag kan findes her på siden under 'Hent fil'.