Godkendelse af forslag til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke i Norden

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af ændret fælles forslag til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke i Norden

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af det af Energinet anmeldte fælles forslag for det nordiske synkrone område til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (”SO GL”), artikel 7, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 3, litra g og artikel 141, stk. 2. 18/01047, 18/07785, 18/10794