Godkendelse af forslag til ordning for alternative procedurer for kapacitetsberegningsregion Hansa jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 44

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag til alternative procedurer for kapacitetsberegningsregion Hansa, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 44. 

De alternative procedurer benyttes som fallback, såfremt markedskoblingsmekanismen i elmarkedet ikke kan producere en pris. Fallback er skyggeauktioner for de dansk-tyske budzonegrænser og frigivelse af kapacitet til intradaymarked for den svensk-polske budzonegrænse. 17/07575