Godkendelse af forslag til ordning for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde

Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet.dk’s anmeldelse af forslag til ordninger for tilfælde, hvor der er mere end én NEMO i et budområde (”MNA-forslag”), jf. Artikel 45 og 57 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”).

I henhold til Artikel 45 og 57 i CACM GL skal TSO’er i et budområde, hvor mere end én NEMO udbyder handelsydelser udarbejde et forslag som skaber vilkårene for tildeling af overførselskapacitet og andre ordninger inden for hvilke konkurrerende NEMO’er kan samarbejde om den fælles day-ahead- og/eller intraday-kobling. Disse ordninger skal være udformet således, at andre TSO’er og NEMO’er har mulighed for at tilslutte sig dem.

MNA-forslaget skal sendes til godkendelse hos den nationale tilsynsmyndighed senest fire måneder efter, at den ”anden” NEMO har fået tilladelse til at udbyde sine handelsydelser i et budområde. 16/06850