Godkendelse af grænseoverskridende marked for frekvenskontrolreserver

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinets anmeldelse af reglerne for et fælles FCR-marked. 

Markedet er et frivilligt samarbejde mellem Energinet og TSOerne i Belgien, Danmark, Frankrig, Nederlandene, Schweitz, Tyskland og Østrig, og etablerer en markedsplatform for udveksling af FCR.