Godkendelse af kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering - 2016

Energitilsynet har godkendt supplerende kompensationsmetode, som Energinet benytter, når havvindmølleparker bliver påbudt at regulere ned 

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af supplerende metode for kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. Den supplerende metode omhandler situationer, hvor sluttidspunktet for nedreguleringsperioden, ændres i nedreguleringsperioden. 16/03264

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018