Godkendelse af kompensation til havvindmølleparker ved påbudt nedregulering - 2017

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af supplerende metode for kompensation af havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. 

Den supplerende metode omhandler situationer hvor sluttidspunktet for nedreguleringsperioden, ændres i nedreguleringsperioden. 17/09780