Godkendelse af LFC-kontrolblokke i Kontinentaleuropa

Forsyningstilsynet har godkendt Energinets anmeldte forslag for det synkrone område Kontinentaleuropa til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke om fastsættelse af retningslinjer for drift af eltransmissionssystemer 

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af det af Energinet anmeldte fælles forslag for det synkrone område Kontinentaleuropa til fastlæggelse af LFC-kontrolblokke, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (”SO GL”), artikel 7, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 3, litra g og artikel 141, stk. 2. 18/07763