Godkendelse af metode for yderligere egenskaber for FCR i synkronområdet Kontinentaleuropa.

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af metode af 21. januar 2021, der vedrører yderligere egenskaber for FCR i synkronområdet Kontinentaleuropa.

Energinet Elsystemansvar A/S har anmeldt metode for yderligere egenskaber til FCR i synkronområdet Kontinentaleuropa, i medfør af Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 154, stk. 2.

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. iii).

Energinet Elsystemansvar A/S anmeldte den 17. december 2019 metode for yderligere egenskaber for FCR i synkronområdet Kontinentaleuropa.

De regulerende myndigheder i Kontinentaleuropa har gennemført ændringer i den anmeldte metode af 17. december 2019, med hjemlen i artikel 5, stk. 6, i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder.

Bestemmelsen giver de regulerende myndigheder hjemmel til at ændre et anmeldt forslag i forbindelse med at kunne godkende forslaget.

Det ændrede forslag var færdigomskrevet den 21. januar 2021.

Find afgørelsen og bilag til højre på denne side