Godkendelse af metode om fælles netmodel under FCA GL

Forsyningstilsynet har godkendt Energinets metode vedrørende den fælles netmodel under FCA GL om fastsættelse af retningslinier for langsigtet kapacitetstildeling

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse om metode vedrørende den fælles netmodel i henhold til artikel 4, stk. 6, litra b) i Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 af 26. september 2016 om fastsættelse af retningslinjer for langsigtet kapacitetstildeling ("FCA GL").

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018