Godkendelse af metode til kapacitetsberegning i Norden under CACM GL

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metode til kapacitetsberegning i Norden - fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets metode til kapacitetsberegning i Norden i henhold til artikel 9, stk. 7, litra a) i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”). 18/06209