Godkendelse af nationale gennemførselsforanstaltninger DCC

Energinet anmeldte til godkendelse den 7. september 2018 i medfør af forordningen (EU) 2016/1388 (DCC) artikel 12-29, generelle tekniske krav for nettilslutning af enheder, der leverer efterspørgselsreaktion, transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, og transmissionstilsluttede distributionssystemer

Enhver enhed, der er tilkoblet et elektrisk system, påvirker hele systemet. Derfor er det vigtigt at stille krav til disse enheder, således at systemsikkerheden kan opretholdes.

Derfor har EU vedtaget forordningen DCC, der harmoniserer kravene til transmissionstilsluttede forbrugsanlæg, forbrugsanlæg der leverer efterspørgselsreaktion og distributionssystemer. 18/16124