Godkendelse af NEMO’ernes plan for fælles udøvelse af markedskoblingsfunktionerne (”MCO-plan”)

Sekretariatet for Energitilsynet har godkendt plan for fælles udøvelse af markedskoblingsfunktionerne (”MCO-plan”) i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”)

Sekretariatet har modtaget to anmeldelser om godkendelse af MCO-planen fra henholdsvis Nord Pool og EPEX Spot.

Nord Pool har anmeldt MCO-planen til Sekretariatet for Energitilsynet som led i sin rolle som "udpeget elektricitetsmarkedsoperatør", også kaldet "NEMO" i de to danske budområder, DK1 og DK2.

EPEX Spot har anmeldt MCO-planen til Sekretariatet for Energitilsynet, da EPEX Spot påtænker at tilbyde day-ahead- og intraday-ydelser i de to danske budområder. EPEX Spot er udpeget NEMO i bl.a. Frankrig. 16/04793