Godkendelse af principper for nettilslutning på transmissionsniveau

Energitilsynet har metodegodkendt Energinets principper for nettilslutning af forbrugere på transmissionsniveau over 100 kV.

Energitilsynet har den 29. maj 2018 metodegodkendt Energinets principper for nettilslutning af forbrugere på transmissionsniveau over 100 kV.

Konkret har Energitilsynet godkendt Energinets princip for omkostningsallokering mellem forbrugeren og Energinet samt princip for dynamisk udbygning af transmissionsnettet. 18/07570

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018