Godkendelse af Thy-Mors Energis opdaterede tilslutningsbestemmelser

Forsyningstilsynet godkender de anmeldte opdateringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet.

Thy-Mors Energi (herefter benævnt selskabet) anmeldte den 15. februar 2022 opdateringer til selskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet (herefter tilslutningsbestemmelser).

Anmeldelsen er sket med henblik på Forsyningstilsynets godkendelse i medfør af elforsyningslovens § 73 a stk. 1.

Opdateringerne vedrører tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 og 3.5.

Forsyningstilsynet tager i nærværende sag stilling til de anmeldte opdateringer til tilslutningsbestemmelsernes punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 og 3.5. Forsyningstilsynet tager ikke stilling til de samlede tilslutningsbestemmelser.

Den anmeldte opdatering følger uden afvigelser Dansk Energis anmeldte opdateringer til Dansk Energis Standardiseret vejledning om bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet. Forsyningstilsynet har den 29. april 2021 taget opdateringerne til den Standardiseret vejlednings punkt 1.3.5, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.7 og 3.5 til efterretning.

Den anmeldte metode skal godkendes af Forsyningstilsynet, før netvirksomheden må tage metoden i anvendelse. Dette fremgår af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 (metodebekendtgørelsen).

Afgørelsen kan ses under 'Hent filer' her på siden.