Godkendelse af TSO-afregning af tilsigtede og utilsigtede udvekslinger af energi inden for det nordiske synkronområde

Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldelse af 18. februar 2020 af et forslag til regler for afregning mellem transmissionssystemoperatører af tilsigtede og utilsigtede udvekslinger af energi inden for det nordiske synkronområde.

Afgørelsen kan findes her på siden under 'Hent fil'.