Godkendelse af vilkår og betingelser i udbud af systemgenoprettelsesreserve i Østdanmark

Forsyningstilsynets har godkendt Energinets vilkår og betingelser i udbud af systemgenoprettelsesreserve i Østdanmark (DK2), der blev anmeldt til Forsyningstilsynet den 31. januar 2020

Systemgenoprettelsesreserven skal sikre, at Energinet selv kan spændingssætte transmissionsnettet inden for en rimelig tid, i tilfælde af spændingsløst transmissionsnet (blackout).

Afgørelsen og bilag hertil kan findes her på siden under ”Hent fil”.