Godkendelse af vilkår og betingelser i udbud af systemgenoprettelsesreserve i Vestdanmark

Forsyningstilsynets har godkendt Energinets vilkår og betingelser i udbud af systemgenoprettelsesreserve i Vestdanmark (DK1), der blev anmeldt til Forsyningstilsynet den 27. februar 2020

Systemgenoprettelsesreserven skal sikre, at Energinet selv kan spændingssætte transmissionsnettet inden for en rimelig tid, i tilfælde af spændingsløst transmissionsnet (blackout).

Afgørelsen og bilag hertil kan findes her på siden under ”Hent fil”.