Godkendelse af Zeanet A/S metode for Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang og Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang

Forsyningstilsynet godkender Zeanet A/S´ metode for Nettilslutningsaftale for tilslutning med begrænset netadgang og Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang som anmeldt den 30. september 2021 jf. elforsyningslovens § 73 a.

Begrænset netadgang er et fleksibilitetsprodukt, der har til formål at sikre en bedre udnyttelse af distributionsnettets kapacitet og dermed udskyde investeringer til netforstærkning. Ordningen fremmer den grønne omstilling ved at understøtte en samfundsmæssig effektiv udnyttelse af distributionsnettets kapacitet, hvilket natuligt medfører en samfundsøkonomisk gevinst. Ordningen indebærer, at forbrugsanlæg (10-60 kV) kan vælge at acceptere en periodevis midlertidig reduktion i effekttræk, når den ledige kapacitet i elnettet er utilstrækkelig. Anlæggene gentilkobles, når der igen er ledig kapacitet. Herved kan overskudskapacitet udnyttes, hvor det ellers ville være nødvendigt at udbygge hele nettet. Som kompensation for anlæggenes reducerede forsyningssikkerhed fjernes tilslutningsbidraget for anlæg med begrænset netadgang. Kunderne skal imidlertid stadig afholde de faktiske omkostninger for tilslutning til nettet.

Find afgørelsen til højre på denne side