Godkendelse: Energinets ændrede metode ved udbud af systemydelser

Energitilsynet godkender Energinets ændrede metode i forbindelse med udbud af systemydelser på elområdet

Sagen vedrører Energinet.dks fjernelse af krav til leverandører samt justering af gældende metode for ad hoc indkøb af FRR-A reserver i DK1.

Energinet skal som systemansvarlig virksomhed sikre, at el-systemet ”balancerer”, dvs. at forbrug og produktion balancerer i driftstimen. Til dette formål købes der flere forskellige typer reservekraft, herunder FRR-A. Navnet FRR-A reserver dækker over de automatiske sekundære reserver (FRR-A = Frequency Restoration Reserve – Automatic). FRR-A er en 15-minutters effektregulering, der frigør primærreserven,
og udligner ubalancer, der er for små for regulerkraftaktivering m.m. 16/12145

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018