Godkendelse: Energinets bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder

Energitilsynet godkender Energinets almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DE og DK2-DE budområdegrænserne

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DE og DK2-DE budområdegrænserne, jf. Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 artikel 36.

Forslaget indebærer, at den hidtidige praksis fortsætter, indtil disse grænser overgår til finansielle transmissionsrettigheder. 18/06422, 17/12757

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018