Godkendelse: Energinets metode vedrørende fælles netmodeller

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldte fælles forslag for metoderne til sammenstilling af de individuelle netmodeller til fælles netmodeller for tidsrammerne year-ahead, day-ahead og intraday

I henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (”SO GL”), artikel 67, stk. 1, og artikel 70, stk. 1, jf. artikel 6, stk. 2, litra b. 18/09549

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018