Godkendelse: Langsigtede rettigheder til transmission i region Hansa

Energitilsynet har godkendt Energinets forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Hansa

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Hansa. Dette indebærer skift fra fysiske til finansielle transmissionsrettigheder. 17/13706, 18/06608

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018