Godkendelse: Langsigtede transmissionsrettigheder i region Nordic

Energitilsynet har godkendt Energinets forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Nordic

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til regional udformning af langsigtede transmissionsrettigheder i kapacitetsberegningsregion Nordic.

Fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen bibeholdes som hidtil. 17/13707, 18/06609

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018