Godkendelse: Nominering af fysiske transmissionsrettigheder på budområdegrænsen

Godkendelse af Energinets forslag til almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DK2 budområdegrænsen

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af forslag til almindelige bestemmelser for nominering af fysiske transmissionsrettigheder på DK1-DK2 budområdegrænsen, jf. Kommissionens forordning (EU) 2016/1719 artikel 36 . Forslaget indebærer at den hidtidige praksis fortsætter

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018