Godkendelse af Nord Pools forslag til DA produkter jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 40

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Nord Pools anmeldelse af forslag produkter der kan handles på day-ahead el-markedet, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 40. 

Ordningen vedrører backup procedurer for den europæiske markedskobling i elmarkedet. 17/02666