Godkendelse: Ordning for fælles tildelingsplatform og omkostningsfordeling

Energitilsynet har godkendt forslag til ordning for fælles tildelingsplatform og omkostningsfordeling til brug for auktioner af langsigtede transmissionsrettigheder på elområdet

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag vedr. fælles tildelingsplatform til brug for auktioner af langsigtede transmissionsrettigheder i elsystemet, jf. Kommissionens forordning (EU 2016/1719) artikel 49 og 59. 17/05090

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018