Godkendelse: Procedurer for kapacitetsberegning i region Nordic

Energitilsynet har godkendt Energinet’s anmeldelse af forslag til alternative procedurer for kapacitetsberegningsregion Nordic. De alternative procedurer benyttes som fallback

Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag til alternative procedurer for kapacitetsberegningsregion Nordic, jf. Kommissionens Forordning (EU) 2015/1222 Artikel 44.

De alternative procedurer benyttes som fallback, såfremt markedskoblingsmekanismen i elmarkedet ikke kan producere en pris. 18/08098

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018