Godkendelse: Regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler for kapacitet

Godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag til de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler for kapacitet

Energitilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinet’s anmeldelse af forslag til de regionale krav til de harmoniserede tildelingsregler (loft over CCR Hansa TSO’ers udbetalinger vedr. langsigtede transmissionsrettigheder i visse situationer). 17/05087

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018