Godkendelse: Systemansvarets tariffer i 2005

Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Elkraft system og Eltra, at Energitilsynet kan godkende metoderne for prisfastsættelsen

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at meddele Elkraft system og Eltra, at Energitilsynet kan godkende metoderne for prisfastsættelsen i overensstemmelse med de principper, der fremgår af virksomhedernes notat " Opdeling af den systemansvarlige virksomheds tarifpuljer 1. januar 2005".

Godkendelsen er sket med visse nærmere beskrevne forbehold. 3/1307-0300-0074

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.