Godkendelse: Udbudsbetingelser for Energinet.dk's indkøb af systembærende egenskaber

Energitilsynet har godkendt Energinet.dks ændrede udbudsbetingelser for indkøb af systembærende egenskaber

Sekretariatet for Energitilsynet har godkendt Energinet.dks ændrede udbudsbetingelser for indkøb af systembærende egenskaber. Ændringen vedrører afregningsmetoden for situationer, hvor der kun er én bydende ved udbud af systembærende egenskaber. I disse tilfælde vil leverandøren blive afregnet efter en Cost plus metode, der vil dække leverandørens faktiske direkte og indirekte omkostninger til leverancen tillagt en rimelig fortjeneste. 16/03159

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018